Uw Huid Onze Zorg

Privacybeleid

Welkom op https://www.palazzo-benessere-webshop.be (de “Site”). We begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze website, vooral wanneer ze online aankopen doen.

Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot gebruikers van de website (“bezoekers”) die die onze website bezoeken zonder zaken te doen en bezoekers die zich registreren om zaken op deze website af te handelen en gebruik te maken van de verschillende diensten aangeboden door Palazzo Benessere (gezamenlijk “Diensten” genoemd) “) of (“Klanten “).


1.Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijk identificeerbare informatie verwijst naar alle informatie die de persoon identificeert of die gebruikt kan worden om de persoon te identificeren op wie dergelijke informatie betrekking heeft, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sociale zekerheid nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is verbonden met een geïdentificeerde persoon.


2.Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisinformatie over het gebruikersprofiel verzamelen van al onze bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van geautoriseerde klanten, de aard en omvang van het bedrijf en de aard en omvang van de advertentie-inventaris die de geautoriseerde klant van plan is te kopen of verkopen. Deze informatie is noodzakelijk om producten te kunnen leveren.


3.Welke organisatie verzamelt de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze externe serviceleveranciers (zoals creditcardmaatschappijen, verrekenkamers en banken) die diensten verlenen zoals krediet-, verzekerings- en escrowdiensten deze informatie verzamelen van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. We hebben geen controle over hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om te onthullen hoe ze persoonlijke informatie gebruiken die hun is verstrekt door bezoekers en geautoriseerde klanten. Sommige van deze derde partijen kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend fungeren als schakels in de distributieketen en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.


4.Hoe gebruikt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de website te verbeteren, om een ​​hoogwaardige service te bieden en om aankoopverzoeken op de site te vervullen. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten e-mailen over onderzoek of aan- en verkoopmogelijkheden op de site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de site. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten in antwoord op specifieke vragen of om gevraagde informatie te verstrekken.


5.Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die potentiële transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met onze aangesloten bureaus en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van informatie of om gecontacteerd te worden door ons of door een bureau dat namens ons handelt.


6.Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door Palazzo Benessere wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van Palazzo Benessere, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.


7.Welke keuzes zijn er voor bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen ervoor kiezen om geen ongevraagde informatie te ontvangen van of gecontacteerd te worden door ons en / of onze leveranciers en aangesloten instanties door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen via an@palazzo-benessere.be.


8.Hoe gebruikt Palazzo Benessere inloggegevens?

Palazzo Benessere gebruikt inloggegevens, waaronder maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP’s en browsertypes, om trends te analyseren, de site te beheren, de beweging en het gebruik van een gebruiker te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.


9.Welke partners of serviceproviders hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers en / of geautoriseerde klanten op de site?

Google Analytics wordt gebruikt om niet-persoonlijke statistieken van bezoeken op te slaan en te verwerken voor analyse.


10.Hoe houdt de site persoonlijk identificeerbare informatie veilig?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en onze praktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers en geautoriseerde klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door coderingsprotocollen om informatie te beschermen die via internet wordt verzonden. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een ​​veilige site te onderhouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, manipulatie en inbraak, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke evenementen niet plaatsvinden en we zijn niet aansprakelijk jegens bezoekers of Geautoriseerde klanten voor dergelijke gebeurtenissen.


11.Hoe kunnen bezoekers eventuele onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of om eventuele onjuistheden te corrigeren door ons een e-mail te sturen op an@palazzo-benessere.be.


12.Kan een bezoeker door de site verzamelde persoonlijk identificeerbare informatie verwijderen of deactiveren?

We bieden bezoekers en geautoriseerde klanten een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de site te verwijderen / deactiveren door contact op te nemen. Door back-ups en verwijderingsregistraties is het echter onmogelijk om de vermelding van een bezoeker te verwijderen zonder enige restinformatie te bewaren. Een persoon die een verzoek indient om persoonlijk identificeerbare informatie te deactiveren, zal deze informatie functioneel laten verwijderen en we zullen persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon op geen enkele manier verder verkopen, overdragen of gebruiken.


13.Uw rechten

Dit zijn samengevat alle rechten die u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Het recht op toegang

Het recht op rectificatie

Het recht om te wissen

Het recht om de verwerking te beperken

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Het recht om toestemming in te trekken

Deze rechten kunnen worden ingeroepen door ons te contacteren via ons contactformulier of via e-mail op an@palazzo-benessere.be.


14.Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

We zullen onze bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de site te plaatsen. Als we echter ons privacybeleid wijzigen op een manier die kan leiden tot openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie die eerder door een bezoeker of geautoriseerde klant is aangevraagd en niet wordt bekendgemaakt, zullen we contact opnemen met die bezoeker of geautoriseerde klant om deze bezoeker of geautoriseerde klant toe te staan ​​te voorkomen dergelijke openbaarmaking.


Deze pagina werd het laatst aangepast op 26 maart 2020.